Innan alla projekt genomfördes,
huset under perioden oktober 2000 t o m mars 2001.