2006
Renovering och byte av tak.
Innan arbetet påbörjades.
Bild.
Bild6
Bild.
Bild7
Bild.
Bild8
Bild.
1/8 - 4/8 2006:
Bild.
Bild.
Bild4
Bild5
7/8 - 10/8 2006:
Bild1
Bild.
Bild2
Bild.
Bild3