2012

Ny låsbar dörr till förrådet.
Renoverat trappsteg till terrassen.
Nytt avloppssystem installerat.
EkoTreat installerat i köket.