2013

Installation av vattenrening.
Vattenanalys gjord genom Svensk Vattenanalys AB och
utrustningen levererad av Svenska Vattenlaboratorium AB i Luleå.
Anläggningen i drift fr o m 2013-03-13.
 

All VVS/rördragning gjord av KB Rör AB i Alafors.

Färskvattenbrunnen innan renoveringen.

Rör ner i brunnen i samma nivå som dagvatten - risk för föroreningar.

2012-03-27 Ny dränkbar pump med elkablar till vattenbrunnen.

Vattenslang från 1989 med årens avlagringar.

Renspolning av borrhål med slamsugare.

Den gamla dränkbara pumpen från 1989.

Slagg från botten av brunnen innan renspolning.

Nytt distansrör för säkerställning av rent vatten.

Installerat ny kontaktor och relä till hydrofor.