2016

Trädfällning, bygge av vedförråd samt ombyggnad av terrassen mot väster.
 

Vedförråd
 

Terrass