2021

20 januari byte av tvättmaskin
 

22 mars rengöring av dammen
 

6 maj byte av kökskran
 

XX-XX juni byte av fönster och dörrar