2022

 
Byte av diskmaskin 2022-02-03
 

Ny inomhusdel luftvärmepumpen 2022-02-08
 

Data utomhusdel luftvärmepumpen 2022-06-21
 

Ny pergola 2022-04-23
 

Byte av de sista 7 fönstren  2022-05-31
 

Sista målningen mm klar  2022-07-19
 

Installation av värmepump Midea Forest 35 i kontoret, 2022-08-23 - västsidan.
 

Installationsprotokoll här!        Produktbeskrivning här!