Häggsjöryr: -9.0 °C   (15.8 °F)
  
WGS 84 decimal (lat, lon):   58.1192017 , 12.2568998 - 92 möh
Vind:
Från:
Känns som:
Max idag:
Klockan:
 0.0 m/s 
 NNW 
 -9.0 °C 
 2.6 m/s 
 02:50  
Ute:
Max:
Min:
Rh%:
Max idag:
 -9.0 °C 
 -8.0 °C 
-12.5 °C 
 96
 100

  03:23
  06:44

  02:40
Lufttryck:
Max idag:
Klockan:
Tendens:
Molnbas:
 1003.0 hPa 
 1010.8 hPa 
 00:22 
 Steady
157 m
Kontoret:
Max:
Min:
Rh%:
Max idag:
 20.0 °C 
 22.1 °C 
 16.5 °C 
 42
 52

  00:46
  07:10
 
  07:13
Soluppgång:
Solnedgång:
Uppdaterad:
Klockan:
08:25
15:31
 28/11/2023
16:46
Regn idag:
Klockan:
Månaden:
Året:
   0.0 mm 
-  
 54.1 mm 
 950.0 mm 
 
Copyright Jiveborn ©1997- 
Froggit HP1000SE PRO, Ecowitt GW1100 and WeatherDisplay