2009
Byte av dammduk och omplantering
16/4
Installerat vattenfilter
25/4

Mer fakta om filterinstallationen

Renovering av förråd och vedskjul
Innan arbetet påbörjades 7/6
8/6
9/6
11/6
12/6
Byte av dörrar och nya lås
17/6
23/6
25/6 plåttaket på plats
Målat och klart 16/8
Trappa på framsidan
 16/8
Räcke och ljugarbänk
 23/8
Braskamin
17-25/9
Veden inne
 24/9
Skorstenskåpa
25/9
Trappor till förrådet
27/9
Bytt fönster till badrum
Måndag 5/10 (första seniordagen)
Dragit om dagvattenledningen
12/10
Badrumsfönstret
19/10 gjort lister på insidan