Tillbaka till Projekt!
  Tillbaka till Projekt 2009


Filtret installerades av KB Rör i Arlafors:
KB Rör!


Filtret tillverkas av Pentek Inc. USA och säljs av Callidus AB i Kållered:
Callidus AB!


Hämta en pdf-fil som beskriver just vår lösning här!

Vi valde att låta filterhållaren VF (pris c:a 1 200kr) med pappersfilter typ SC-5* ta det första vattnet från
brunnen. Genom sin konstruktion med klart glas syns det tydligt när det är dags att byta filter. Därefter
filterhållare GF (pris c:a 700kr) med ett kolfilter typ TC** som tar smak, lukt och mindre partiklar.

* SC-5 insatsen används vid mycket höga krav på rening av vattnet. Tillverkad i polyester med en
reningsgrad 5 mikron (mikron = 1/1000 millimeter). SC insatsen avskiljer fasta föroreningar, partiklar,
och finns för olika filtreringskrav. Monteras efter hydrofor då hela vattenförbrukningen ska filtreras.
Pris c:a 85kr.

** TC insatsen är tillverkad av cellulosa, indränkt i aktiverat kol i pulverform, reningsgrad 5 mikron.
TC insatsen innehåller aktivt kol som i första hand eliminerar dålig lukt, smak och färg.  Avskiljer
utfällt järn, sand, slam och grumlighet samt absorberar de ämnen som ger färg, lukt och smak åt
vattnet. Avskiljer också klor. Täthet: 5 mikron. Maximal kapacitet: 20 l/min, högsta temperatur 52o C.
Monterat direkt efter SC insatsen. Pris c:a 185kr.